Greenlands Graduation HQ (41)

The Dunning Scholarship Denmark (DSD)

The Dunning Scholarship Denmark (DSD) er et op til DKK 30.000 tilskud til Henley Executive MBA udbudt i Danmark

Hvem er legatet for?

Tilskuddet tilgodeser ansøgere til Henley Executive MBA, som ikke har mulighed for finansiel støtte fra en organisation og/eller mulighed for at benytte sig af den danske bruttolønsordningen.

Tilskuddet prioriteres for nye deltagere

De deltagere som ønsker umiddelbar opstart. Men alle øvrige Henley programdeltagere på stage 2 eller 3 er også velkomne til at søge.

Ansøgning til DSD-legatet er åben

Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder for at ansøge om dette legat, kan du ringe til os på 70105005 eller skrive på info@henley.dk

Får en ansøger tildelt DSD, men af forskellige årsager ikke har mulighed for at starte på førstkommende hold, mistes tilskuddet, og der skal gennemføres en ny ansøgningsproces.

I anerkendelse af afdøde emeritus professor John Dunning’s livslange arbejder med International Business og formålsparagraffen for Fonden for International Management Education (IME) uddeles The Dunning Scholarship Denmark.

Download MBA ansøgningspakke

 

Deadline

Der er løbende ansøgningfrister - ring til os for at høre mere på 7010 5005.

Ansøgning

Indsende en motiveret skriftlig ansøgning på dansk eller engelsk på max. en A4 side indeholdende:

1. Navn, seneste position og organisation
2. Argumentation for hvorfor The Dunning Scholarship Denmark skal tilfalde netop dig
3. Henley’s Application materiale (kun for nye studerende)

Send det samlede materiale til info@henley.dk

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder for at ansøge om dette legat, kan du ringe til os på 70105005 eller skrive på info@henley.dk