foto_coaching_brochure_01

Henley Professional Certificate in Executive coaching

Download coaching brochure

Professional Certificate in Executive coaching

Første triple akkrediterede coachingprogram med et fakultet i verdensklasse er nu tilgængeligt i Danmark

Henley tilbyder som de eneste i Danmark kvalitetssikring af universitetets kvalifikation, coaching-akkreditering og troværdigheden af en førende international business school for at hjælpe coacher med at differentiere sig på et ureguleret og konkurrencedygtigt marked.

Henley Professional Certificate in Executive Coaching (15 ECTS) appellerer til enhver, der ønsker at udvikle personlig coaching færdigheder, enten inden for deres organisation eller som en ekstern udbyder. Programmet er designet til coacher, ledere og praktikere med noget tidligere formel eller uformel viden eller erfaring med coaching.

Henley Professional Certificate in Executive Coaching er det første triple akkrediterede coachingprogram (AC, ICF, EMCC) med fakultet i verdensklasse tilgængeligt i Danmark og består af tre workshops og en efterfølgende praksisperiode med vejledende støtte:

Workshop 1 – Selvbevidsthed som coach

Udforsk dine personlige evner og egenskaber og din tro og værdier omkring coaching. Denne workshop introducerer en grundlæggende ramme for coaching.

Workshop 2 – Coaching værktøjer og teknikker

Prøv forskellige værktøjer og teknikker og forstå de grundlæggende psykologiske begreber. Gør din første eksterne klientsession - enten med dine egne klienter eller dem, vi arrangerer for dig.

Workshop 3 – Integration

Udvikl dine coachingkompetencer ved hjælp af observerede sessioner med feedback. Integrer alle materialer i en sammenhængende tilgang.

Post-workshop studyValgfri online sessioner

Coaching vejledning udgør en integreret del af programmet gennem de 9 måneder af studiet. Deltagerne har adgang til regelmæssige online mentor- og tilsynssessioner i de sidste 4 måneder af programmet.

foto_coaching_brochure_05

 

 

Næste start - marts 2022

Henley Professional Certificate in Coaching er planlagt over 9 måneder med 7 dages workshops over 3 måneder, plus 6 måneders coach mentoring, coaching praksis, refleksion og coaching tilsyn.

Det næste program starter i marts 2022.

Programformat

Undersøgelse er deltid, typisk 9 måneders varighed, med 7 dages workshop for personer i de første 3 måneder og derefter 6 måneders understøttet undersøgelse. Personlige workshops afholdes på vores Greenlands campus.

Indhold

Pre workshopstudie
Du har adgang til din online læringsportal inklusive ressourcer fra Henley Academic Resource Center. Vi inviterer dig til at gennemføre læsning, refleksion og online læring; dette vil kræve omkring 3-5 timers studietid.

Efter programmets afslutning finder evaluering sted gennem en portefølje, der inkluderer en 2.000 ord refleksion over din udvikling som coach og en indspillet coaching session, der demonstrerer dine coaching færdigheder.
#1

Helt i top

Bedste Business School i Norden til åbne programmer. Derudover er Henley Business School og University of Reading placeret i talrige andre placeringer vedrørende handelshøjskolen, universitetet og mange andre uddannelser.

#3

Triple Crown Akkrediteret

Henley Center for Coaching har tredobbelt akkreditering som anerkendelse af sin konstant høje undervisningsstandard. Det er blevet anerkendt af Association of Coaching (AC), International Coaching Federation (ICF) og Det Europæiske Mentorings- og Coaching Council (EMCC).

#18
Blandt de bedste

Blandt de 20 bedste Business Schools i verden til lederuddannelsesprogrammer. Med denne position forbliver Henley Business School den førende udbyder af Executive Education i Danmark.

COACHING LEARNING EXPERIENCE

Henley er en af verdens førende handelsskoler og har opbygget et internationalt ry for udvikling af ledere, teams og organisationer. Vi forstår, at udviklingsprogrammer har størst indflydelse, når de præsenterer en blanding af forskning, erhvervserfaring og tilstrækkelige muligheder for praksis og reflektion.


Developing coaches

Vores coaching tutors

Vores vejledere er meget erfarne praktiserende coacher på seniorniveau med stærk forankring i både psykologi og lederuddannelse. Deres arbejde med coaching praksis og forskning feeds tilbage i programmerne på Henley. Vores vejledere er blevet offentliggjort i respekterede tidsskrifter, skrevet bestselling coachingbøger og talt på konferencer rundt om i verden.


The Henley experience

For years, Henley has been recognised as a prime source for content and research in the area of personal and professional development. The Henley coaching programmes go far beyond simply acquiring skills and coaching techniques. They also emphasise the coaches own reflective behaviour and awareness, giving participants the ability to employ a wide range of reflective techniques. Our programmes are delivered worldwide, providing a global business context for our coaches through cross-cultural sharing.

UDVIKLING AF ROBUSTE COACHES

OVores mål er at skabe robuste coacher. Med dette menes vi personer, der kan coache effektivt og passende i en række indstillinger og med et højt niveau af selvbevidsthed, selvtillid, forståelse og kompetence.

Henley Professional Certificate in Coaching giver dig og din organisation flere fordele:

Fordele for dig

 • Eksperimentere med og praksis forskellige tilgange og værktøjer
 • Løbende feedback for at opbygge din selvtillid og kompetence
 • Bred vifte af metodologier og psykologiske rammer, der giver de nødvendige færdigheder til forskellige coachingsituationer og krav
 • Ekstern erklæring om kvalitetssikring af coachinguddannelse fra en førende international handelsskole
 • Løbende vejledning gennem hele programmet
 • Coach mentorering til støtte for din dygtighedsudvikling
 • Adgang til eksterne seniortræner til praksis
 • Medlemskab af Henley Center for Coaching i programvarigheden med adgang til fordele, inklusive op til 10 webinarer om året, coaching-tidsskrifter, forskning og blogs, netværksmuligheder, online diskussionsfora, coaching-kontrakter og andre nyttige dokumenter
 • Alumni status og fordele

Fordele for din organisation

 • Ledere er udstyret til at coache i forskellige ledelsesudviklingssituationer
 • Kan skræddersys til enhver organisations egen coachingkultur med dens specifikke forretningsdrivere, værdier og strategier
 • Deres tillid til deres evne til at styre vil vokse, og de vil være engagerede i kontinuerlig faglig udvikling
 • Højere organisatorisk ydeevne / produktivitet
 • Øget kreativitet, læring og viden
 • Motiverer mennesker
foto_coaching_brochure_03

STUDIEUDGIFTER OG ANSØGNINGSPROCESStudieafgift

Studieafgiften for det program, der leveres i København, er:
59.000 kr. Momsfritaget.

Henley MBA-alumner er berettiget til 10% rabat.

Søren NS14

Ansøgning

Ansøg om Henley Professional Certificate i Coaching ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor:

Start ansøgningsprocessen

FÅ ET BREDT OG HOLISTISK PERSPEKTIV ON COACHING

I 2010 ønskede jeg at udfordre mig selv med et længerevarende kvalifikationsprogram, der ville give mig mulighed for at foretage en varig ændring i mit lederskab og give mig mulighed for at arbejde som en intern coach.

Henley opfyldte mine forventninger om at få en fremragende coachinguddannelse på adskillige måder. De dage, der blev tilbragt på Henley med internationalt anerkendte undervisere og en stor gruppe deltagere med forskellige baggrunde, var meget værdifulde såvel som den praktiske erfaring med at coache rigtige klienter. Imellem havde vi opgaver og læsning at gennemføre. Blandet med selvevaluering af personlighedstests var hele programmet en enestående holistisk pakke med coachingindhold - og et på universitetsniveau.

Jeg føler, at programmet var transformerende for mig som leder. Et af højdepunkterne for mig var at uddybe min selvbevidsthed og lære, hvordan min personlighed forholder sig til min rolle som coach. Du træner med din personlighed. Derfor er det uvurderligt at forstå dine personlighedsdrevne styrker og svagheder som coach for at være i stand til at arbejde med andre, der er forskellige, så du kan mere effektivt interagere med dem.

Jeg er glad for at høre, at Henley nu stiller dette program til rådighed i Finland!
Riikka Mattila
HR-direktør, Scandic Hotels 2010, I wanted to challenge myself with a longer-term qualification programme that would allow me to make a lasting change in my leadership and enable me to work as an internal coach.

Henley fulfilled my expectations of getting an excellent coaching education in numerous ways. The days spent at Henley with internationally renowned trainers and a great group of participants with different backgrounds were very valuable, as well as the practical experience of coaching real clients. In between, we had assignments and reading to complete. Mixed with self-evaluation personality tests, the entire programme was an outstanding holistic package of coaching content – and one at a university level of education.

I feel the programme was transformational for me as a leader. One of the highlights for me was deepening my self-awareness and learning how my personality relates to my role as a coach. You coach with your personality. Therefore, it is invaluable to understand your personality-driven strengths and weaknesses as a coach to be able to work with others who are different, allowing you to more effectively interact with them.

I am happy to hear that Henley is now making this programme available in Finland!

 

Riikka Mattila
HR Director, Scandic Hotels

foto_coaching_brochure_02

LÆRING GENNEM PERSONLIG UDVIKLING

Henleys ni-måneders coachingprogram var en god kombination af praksis og teori. Det var en meget eklektisk tilgang, der trækkede på forskellige teorier og rammer, så du senere kunne fokusere på dem, der resonerede mest med dig. Vi havde også masser af praktisk træning, hvilket er meget vigtigt for et effektivt coachingprogram.

Når jeg ser tilbage på min læringsrejse, føler jeg, at min selvbevidsthed steg enormt. Jeg var klar over, hvor min coachingstil passer. Henley gav mig et godt grundlag for at starte min professionelle coachingvirksomhed, da jeg lærte at vide, hvem jeg er som coach, og hvad min konkurrencefordel er. Det åbnede muligheden for mig at arbejde både som coach for Henley og at starte min egen virksomhed som en professionel coach kaldet Thinking Time.

Jeg kan varmt anbefale programmet til ledere og konsulenter, der ønsker at udføre mere magtfuldt arbejde med mennesker. Programmet passer også som en adgang til coaching professionen, det være sig som en intern eller ekstern coach. Ingen har den samme stil - alle er forskellige, og dette er en ideel chance for at finde din egen måde at coache på.
Pirjo Puhakka
Akademisk tutor og Executive Coach, Henley Business School
Grundlægger og coach, tænketid

Download brochure